Velkommen til Østen Om

Du er her: 

Dybder og sammenhænge

 

Formålet med fordybelsen er at komme styrket og livskraftigt tilbage til de sammenhænge, der udgør vores hverdag - tilbage til et liv i samspil med dem, vi færdes sammen med til daglig.

Vi søger at understøtte de former for fordybelse, der fører tilbage til og ind i sammenhænge med fornyet jeg-værdighed og fornyet kontakt til dybden, så vi virkelig kan være sammen. Som Martin Buber siger: "Når to virkelig er sammen, er de det i Guds navn." Det gælder, hvad enten det drejer sig om bibliodrama, vejledning, familieopstilling, livsfortælling, trosdialog eller foredrag.

Uden dybde - ingen sammenhæng!
Uden sammenhæng - ingen dybde!

Vi mister både kontakten til dybden og evnen til at skabe sammenhænge ved at ignorere enten dybden eller sammenhængen.

Dybden

I dybden får vi kendskab til det, der optager os. At gå i dybden med noget er at anvende en række metoder eller redskaber til at grave med. Billedet kan være arkæologen, der i sin udgravning af gamle kulturskatte i uendelig tålmodighed graver, fejer, børster, tegner og undersøger med stor omhu og langsommelighed. Det kræver fordybelse, tid, omhu, omsorg og fokusering. Men der er en fristelse indbygget i fordybelsen: Nemlig at det er så godt, at vi ikke har lyst til at vende tilbage til vores sammenhænge. Da kan fordybelsen blive en flugt fra hverdagen, og vi mister sammenhængen og spændstigheden.

Sammenhængen

Sammenhængen er det, der forbinder os med andre mennesker og Gud, med dyr og planter. Men det er også sammenhængskraften. Billedet kan være jongløren, der har mange bolde i luften på én gang. Der er måske tider, hvor vi oplever os selv som jongløren, der har gang i mange bolde og skal koncentrere sig om at holde dem i luften alle sammen og hele tiden. Tider, hvor boldene flyver dejlig og let rundt i luften og frem og tilbage mellem mennesker, kan være skønne tider, og det kan være fristende at fortsætte uden at holde pause. En pause, hvor vi tager en bold ned og som arkæologen undersøger den nærmere. Faren ved bare at fortsætte er, at bolden mister den betydning, den får fra dybden.

 

LIV I SAMSPIL