Velkommen til Østen Om

Hvordan det foregår i gruppe

Kursister samles i en gruppe mellem 7 og 12 deltagere.

Den, der ønsker en opstilling, formulerer kort sit emne - sit anliggende - over for lederen og gruppen. Efter en afklarende samtale vælger han/hun stedfortrædere for sin familie blandt de deltagende og placerer så "sin familie" (stedfortræderne) i rummet i overensstemmelse med sit indre billede. Det billede, der opstår og sådan, som stedfortræderne har det i forhold til hinanden (dynamikken), tydeliggør uhensigtsmæssige mønstre og forbindelser. Gennem ændringer af positioner (ordenen) og ved hjælp af rituelle, forløsende sætninger arbejder vi hen imod en løsning.

Det er vores erfaring, at det nye billede, der opstår, hvad enten det er et skridt på vejen eller det er et forløst og forsonet billede, vil gå sine helende veje i den, der har opstillet sin familie.

Hvordan det foregår individuelt

Til det individuelle arbejde med familien bruger vi indre billeder og træfigurer eller andet, vi placerer på gulvet og som kan anskueliggøre familiedynamikken.

Man må beregne 2 timer for en individuel opstilling.

 

 

 
Om kærlighed

Lod og del

Læs her. Et kapitel i bogen "Ansigtets gåde".
Det handler om to former for kærlighed. Den ene er ubevidst og binder os til hinanden, den anden gør fri.