Velkommen til Østen Om

Fortælling møder fortælling

Hvad sker der, når vi spejler vores levede liv her og nu samt vores erfaringer i fortællinger?

I bibelterapeutisk samspil koncentrerer vi os om de bibelske fortællinger, der foruden det eksistentielle også handler om menneskers vej med deres tro. Der er på den måde mange dimensioner i spil.  

Men grundlæggende har sådan et samspil to fokuspunkter, som indgår i en relation og en spænding: 

  • EN FORTÆLLING FRA BIBELEN OG
  • DET ENKELTE MENNESKES LIV OG ERFARINGER

Samspillets elementer er samtale, leg og meditation. Vi lytter til fortællingen gentagne gange og forholder os meditativt, langsomt og spørgende til hændelserne, personer, forhold, genstande, landskaber, begreber, følelser og spændinger i fortællingen. Vi er interesseret i, hvordan vi hører fortællingen og holder os tilbage med at tolke og forklare.  

Derefter lægges tekstens geografi og den teologiske baggrund ud i rummet og bliver på den måde gjort anskuelig. Der opstår et rum, vi kan gå rundt og orientere os i.  Vi går så at sige omkring i fortællingen og finder hver vores "sted" i den udlagte fortælling... det sted i teksten, hvor vi i overensstemmelse med os selv befinder os i det øjeblik. Vi tager en rolle fra fortællingen og er den for en tid. Vi gør så at sige som om vi er den rolle, men vi giver den også karakter og fylde og personlig præg ud fra, hvad det er, vi optages af. Så endelig går vi ind i en dynamisk dialog med de andre. Vi spørger måske: 

Hvem er du?
Hvor er du?
Hvor kommer du fra?
Hvad bevæger dig?
Hvor er du på vej hen?

Når vi spiller på den måde, tager vi både den bibelske tekst alvorlig og os selv med alle erfaringerne. Spørgsmålet om, hvor vi umiddelbart kan sige JA til teksten og dens tilbud om tro og liv og hvor vi har en modstand, vil efterhånden vågne i os. Vi vil både mærke længsel og modstand.

Det er leg og alvor, liv og tro, tekst og sanser, rolle og livshistorie...
Processen er terapeutisk, for spillene åbner for mange lag i teksten af eksistentiel og følelsesmæssig art, som rører ved noget i os. Det er der mulighed for at forholde sig til. Samtidig kan vi blive bevidste om vores livs troslandskab. Vi vil med spillene også give mulighed for, at det landskab kan blive eller forblive et fremkommeligt landskab, beboeligt og frugtbart. Liv og tro skulle gerne hænge sammen.

Stand still

 

The trees ahead and bushes beside you are not lost.

Wherever you are is called "here."

And you, you must treat it as a powerful stranger,

Must ask permission to know it,

And be known.

Listen, listen!

The forest breathes,

It whispers, "I have made this place around you,

If you leave it,

You may come back again, saying „here‟."

No two trees are the same to raven.

No two branches are the same to wren.

If what a tree or branch does is lost on you, then you are surely lost.

Stand still!

The forest knows where you are.

You must let it find you.

 

This poem of David Waggoner
is presented by David Whyte in session one,
"Our Home is So Close to Us".